Projecte d’eòlica comunitària

Vols participar en un projecte que promou la democratització de l’energia de proximitat?

Una comunitat ciutadana d’energia és un projecte que promou l’aprofitament del recurs eòlic de proximitat per part de la comunitat pròxima a la localització del parc eòlic. Es vol mobilitzar la població local per a que siguin els promotors d’un aerogenerador i un sistema d’emmagatzematge per a generar, gestionar i vendre energia al mercat elèctric. D’aquesta forma, un recurs natural com és el vent, serà aprofitat per a crear riquesa per a la comunitat local.

El projecte és complementari a altres projectes d’autoconsum. Hi ha moltes necessitats socials: trens, hospitals, escoles, etc… que no es poden cobrir amb l’autoconsum i requereixen de generació orientada a venda al mercat. A través de les comunitats energètiques ciutadanes es poden cobrir part d’aquestes necessitats i que el benefici generat es quedi a les comunitats properes als projectes on es genera aquesta energia.

Si t’interessa saber més del projecte, clica aquí i et farem arribar informació del projecte.


Detalls del projecte

Gràcies a una subvenció del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la convocatòria 2021 dels Projectes Singulars, Emelcat i Viure de l’Aire del Cel han pogut dur a terme estudis de viabilitat tècnica i econòmica en localitzacions del Priorat, el Segrià, l’Empordà, l’Urgell i el Montsià. S’han estudiat diverses localitzacions d’un entorn i s’ha triat la més òptima.

S’instal·larà un aerogenerador de 4,2 MW de potència de generació. L’emmagatzematge tindrà una capacitat d’emmagatzematge de 3 MWh i una potència de 1,2MW.

Durant els estudis de viabilitat s’han tingut en compte totes les limitacions a la instal·lació d’un aerogenerador per raons d’urbanisme, conservació d’espais naturals i espècies protegides, terreny d’usos agrícoles i altres restriccions no relacionades directament amb el recurs eòlic. També s’ha tingut en compte l’abast de l’obra civil necessària per la instal·lació de l’aerogenerador i el seu manteniment i operació. S’han estudiat ubicacions viables un cop aplicats tots aquests filtres.

Un aerogenerador d’aquestes característiques té un temps de vida de 20 anys.

La inversió estimada és de 6,65 milions d’euros. Hi haurà uns costos anuals de funcionament d’uns 190.00 euros. En la localització amb menys recurs eòlic s’ha estimat que l’aerogenerador generarà uns ingressos mínims d’uns 2,2 milions anuals (considerant preus de l’energia propers als actuals). Amb aquesta situació el projecte es recuperarà en 6 anys. En les localitzacions amb més recurs els ingressos poden ascendir fins els 3,8 milions anuals i els retorns reduir-se fins els 4 anys.

La comunitat energètica, una cooperativa, vendrà l’energia generada per l’aerogenerador al mercat elèctric. A més, com comptarà amb emmagatzematge, l’energia es podrà vendre a les hores de preus més alts amb el que els beneficis seran més alts. Igualment, la capacitat de gestió de l’energia generada permetrà participar en els mercats d’ajustos del sistema generant beneficis addicionals.

Anualment es generaran entre 8.8 i 13.6 GWh, energia suficient per a cobrir el consum d’entre 2.500 i 3.900 habitatges. Aquesta energia permetria fer de 36 a 56 milions de kilòmetres amb un cotxe elèctric.

L’estalvi en emissions de CO2 serà de com a mínim 3.100 tones. Aquesta quantitat correspon a fer 17 milions de kilòmetres amb un cotxe de benzina. En els casos més favorables aquests valors creixen fins un estalvi de 4.800 tones que equivalen a prop de 26 milions de kilòmetres.

Des de l’inici del projecte s’ha involucrat a cooperatives agrícoles locals, els ajuntaments, els ateneus cooperatius i entitats supramunicipals de l’entorn. Gràcies al seu coneixement del territori i de la confiança que generen aquestes entitats han de ser agent activador del territori per a tirar endavant la dinamització.


Aquest és un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Projecte Singulars.